OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA
21 X 2018r.1. Dzisiejszą Niedzielą rozpoczynamy Tydzień Misyjny.

2. W liturgii Kościoła będziemy obchodzić:
 • w poniedziałek – wspomnienie św. Jana Pawła II, Papieża;
 • we wtorek – święto św. Jana Kapistrana, kapłana, założyciela naszej bernardyńskiej Prowincji zakonnej;
 • w przyszłą niedzielę – uroczystość rocznicy poświęcenia kościoła.

 • 3. W zakrystii i przed kościołem można nabyć kalendarze na 2019 rok po 5zł oraz znicze Caritas – 3zł.

  4. Zapraszamy dzieci, młodzież i całe rodziny na wspólną modlitwę różańcową w naszym kościele, codziennie o godz. 18:00.

  5. Na wypominki miesięczne i roczne przyjmujemy w zakrystii i kancelarii parafialnej.
  W listopadzie nabożeństwo za zmarłych będzie o godz. 18:00 i następnie Msza św. w ich intencji o 18:30, natomiast w każdą niedzielę całego roku modlimy się za tych, którzy przekroczyli już bramę śmierci – o godz. 12:30.

  6. W nocy, z soboty na niedzielę, zmieniamy czas na zimowy. Wskazówki zegara przesuwamy o jedną godzinę do tyłu.

  7. Ostatnio, została złożona ofiara na klasztor w wysokości 50 zł.

  8. Tydzień temu o. Honorat zebrał na misje, prowadzone przez naszą Prowincję zakonną 4028 zł. W imieniu misjonarzy składamy wszystkim ofiarodawcom staropolskie „Bóg zapłać”.

  9. W przyszłą niedzielę, przełożona Sióstr Bernardynek w Brzezinach, będzie zbierała, przed naszym kościołem, ofiary na opał i utrzymanie klasztoru.

  10. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy wielu łask Bożych, wstawiennictwa Najświętszej Maryi Panny i świętych Patronów.

  11. W ostatnim tygodniu odeszły do wieczności: Wielisława Wojtczak, Janina Stelmaszewska i Józefa Kępska. Polećmy Bożemu Miłosierdziu ich dusze oraz wszystkich naszych bliskich zmarłych: Wieczny odpoczynek...

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Informacje Administracji Cmentarza parafii św. Andrzeja w Łęczycy
  przed Uroczystością Wszystkich Świętych


  W związku z tym, że w naszym mieście jest tylko jeden cmentarz dla obu parafii – administracja cmentarza przypomina kilka ważnych spraw dotyczących korzystania z tego miejsca.

  1. Cmentarz jest miejscem świętym, miejscem spoczynku zmarłych, miejscem modlitwy i refleksji.

  2. Na cmentarzu nie pijemy alkoholu, nie palimy papierosów, nie wprowadzamy zwierząt, nie jeździmy rowerami (rowery prowadzimy, jazda zagraża innym osobom – ścieżki nie są przystosowane do jazdy rowerami).

  3. Ławki przy grobach mogą być postawione po uzyskaniu zgody zarządcy cmentarza. Ławki stawiamy tylko pomiędzy grobami nigdy w alejkach – ciągach komunikacyjnych. Obecnie źle postawione ławki powodują duże utrudnienia podczas pogrzebów: przy noszeniu trumny i przechodzeniu uczestników pogrzebu oraz pracach przy naprawie i stawianiu nowych nagrobków.

  4. Wszystkie śmieci cmentarne wyrzucamy tylko do kontenerów. Nigdy za ogrodzenie!

  5. Liście w okresie jesiennym wysypujemy na placu (łące) od strony ul. Belwederskiej. Tylko liście, bez worków!!! W ten sposób zaoszczędzimy koszty wywozu śmieci z cmentarza. W ubiegłych latach koszt ten wynosił blisko 80.000 zł rocznie.

  6. Wszelkie prace budowlane i remontowe na cmentarzu powinny być zgłoszone do administracji cmentarza a wykonawcy powinni uzyskać zgodę po wypełnieniu stosownych dokumentów. Dokument zezwalający na prace należy okazać osobie nadzorującej cmentarz przed rozpoczęciem prac. Zgodnie z Regulaminem cmentarza zgoda jest związana z opłatą.

  7. Raz na 20 lat obowiązuje opłata (tzw. zastrzeżenie prawa do dysponowania grobem), w przypadku grobów murowanych jest to opłata eksploatacyjna na utrzymanie i bieżące funkcjonowanie cmentarza.

  8. W/w opłaty przeznaczane są na: wywóz śmieci, doprowadzenie wody i opłatę za wodę, utrzymanie kaplicy pogrzebowej, wycinkę i korektę drzew na cmentarzu, naprawy alejek i ogrodzenia oraz inne prace cmentarne.

  Za zrozumienie, dotychczasową współpracę i dbałość o to święte miejsce w naszym mieście bardzo dziękuję.

  Ks. Sławomir Sobierajski – Proboszcz parafii Św. Andrzeja ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  o. Leszek Walkiewicz OFM
  proboszcz
  www.bernardyni-leczyca.pl